​Valdemars Slot

Valdemars Slot: hovedgård ved Troense på Tåsinge. Oprindelsen var det middelalderlige Kærstrup, hvis voldsted endnu ligger i nærheden. Kærstrup blev nedrevet i 1630rne, og 1639-43 lod Christian 4. Hans Steenwinckel den Yngre Valdemars Slot opføre til sin søn, grev Valdemar Christian. Han boede der dog aldrig; en indkvartering under Svenske-krigene af 100 ryttere med heste medførte, at gården delvis ødelagdes. 1678 lod den nye ejer, admiral Niels Juel, slottet ombygge i barok. 1749-54 blev portbygningerne med Tepavillonen opført af Tschierscke.

Hele anlægget er fredet. Siden Niels Juel købte gården 1678, har den været i slægtens besiddelse, og den nuværende ejer har overladt slottet til Orlogsmuseet.

I den søndre længe er indrettet en fartøjshal med bl.a. museets kongechalupper, og i den nordre længe er der vekslende udstillinger. Herregårdsmuseum 1985.

LUNDEBORG STRAND-CAMPING

Gammel Lundeborgvej 46

5874 Hesselager​

Telefon: 62 25 14 50

E-mail: ferie@lundeborg.dk 

CVR: 72527011